RM-SYSTÉM»Události»Lázně Teplice nad Bečvou a.s. - VÝZVA K PŘEVZETÍ AKCIÍ

Lázně Teplice nad Bečvou a.s. - VÝZVA K PŘEVZETÍ AKCIÍ

01.04.2022 16:05
Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií ve formě na majitele na listinné akcie ve formě na jméno

VÝZVA K PŘEVZETÍ AKCIÍ

Předseda představenstva společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem č. p. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou, IČO: 451 92 570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419 („Společnost“), tímto v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 7. března 2022 od 8:30 hod., v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 („Valná hromada“), v souladu s § 542 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“), a s použitím § 342 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („ZOK“), vyzývá akcionáře k převzetí příslušného počtu listinných akcií Společnosti ve formě na jméno, ve lhůtě od 31. března 2022 do 1. června 2022, za níže uvedených podmínek.

 

Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií ve formě na majitele na listinné akcie ve formě na jméno

 Na valné hromadě společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., IČO: 45192570, se sídlem Teplice nad Bečvou čp. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419 („Společnost"), konané dne 7. března 2022 od 8:30 hod. v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, bylo rozhodnuto o přeměně všech, tj. 107 365 ks (slovy: sto sedm tisíc tři sta šedesát pět kusů) zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na majitele na 107 365 ks (slovy: sto sedm tisíc tři sta šedesát pět kusů) listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na jméno.

Celé znění oznámení

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy