RM-SYSTÉM»Události»Přijetí emise akcií společnosti FAGRON a.s. k obchodování na MOS burzy RM-S

Přijetí emise akcií společnosti FAGRON a.s. k obchodování na MOS burzy RM-S

28.01.2022 11:28

Vážení investoři,

 

s potěšením Vám oznamujeme, že obchodní společnost FAGRON a.s., jejíž akcie měly být k datu 1. 2. 2022 staženy z obchodování na mnohostranném obchodním systému provozovaném RM-S (dále také „MOS RM-S“) na základě rozhodnutí ředitele RM-S č. 02/2022 ze dne 18. 1. 2022, č.j. R1/1 287/22 - 2, si obnovila LEI kód.

 

RM-SYSTÉM česká burza cenných papírů a.s. v této souvislosti vyhověla žádosti obchodní společnosti FAGRON a.s. o přijetí akcií ISIN: CZ0008461209 k obchodování na MOS RM-S. Na základě rozhodnutí ředitele RM-S č. 04/2022 tak bude obchodování s akciemi FAGRON a.s. na mnohostranném obchodním systému RM-S kontinuálně pokračovat (tj. nedojde k jejich stažení z obchodování).

 

Přijetí investičních nástrojů k obchodování v MOS ani samotné obchodování s nimi v MOS se nepovažuje za veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.


Přijetím k obchodování v MOS se investiční nástroje nestávají investičními nástroji přijatými na evropský regulovaný trh, emitentovi ani jiným osobám proto nevznikají povinnosti uložené právními předpisy (zejména zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu či předpisy RM-S) emitentům kotovaných investičních nástrojů či jiným osobám v souvislosti s kotací investičního nástroje, tj. zejména že investiční nástroje mohou být v souladu s Pravidly RM-S z MOS vyřazeny či vyloučeny, aniž komukoliv vznikne povinnost učinit jejich majitelům veřejný návrh smlouvy ke koupi tohoto investičního nástroje.

 

Webové stránky emitenta s informacemi pro investory: https://fagron.com/


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy