RM-SYSTÉM»Události»AVS oficiálně zahajuje veřejnou nabídku převzetí akcií České spořiteln

AVS oficiálně zahajuje veřejnou nabídku převzetí akcií České spořiteln

08.04.2002 00:00
'Anteilsverwaltungssparkasse (dále jen " AVS") dnes oficiálně zahajuje nepodmíněnou dobrovolnou nabídku převzetí kmenových akcií České spořitelny pi'i nabídkové ceně 375 Kč za jednu kmenovou akcii (dále jen „Nabídka"}. Doba závaznosti nabídky začíná dnešním dnem a končí dne 10. května 2002. Výsledky Nabídky budou uveřejněny dne 17. května 2002.

2. dubna 2002 představenstvo a dozorčí rada České spořitelny uvedly, že nabídka je v souladu se zájmy akcionářů. Vedení společnosti uvedlo celou řadu faktorů. včetně stanoviska, že nabídková cena ve výši 375 Kč na jednu akci představuje „přiměřenou" cenu, jak rovněž dokládá nezávislé ohodnocení vypracované jednou z předních investičních bank Fox-Pitt, Kelton Limited.

4. dubna 2002 byly podmínky Nabídky schváleny Komisí pro cenné papíry

Akcionáři si mohou zvolit jednu ze tří následujících možností, jak odprodat své akcie na základě Nabídky:

(1) navštívit obchodní místo nebo pobočku RM-Systému a podat pokyn k přijetí Nabídky.
(2) podat pokyn finanční instituci spravující akcie České spořitelny těchto akcionářů, aby tato učinila příslušné úkony jejich jménem nebo
(3} doručit písemné oznámení o přijetí Nabídky společnosti Patria Finance {faxové číslo včetně mezinárodní předvolby: +420 2 2142 4203 ) a podat pokyn finanční instituci spravující akcie České spořitelny těchto akcionářů, aby provedla vypořádání se společností Patria Finance.
Lhůta pro vypořádání je pět pracovních dnů {T+5). AVS bude zveřejň'
'Anteilsverwaltungssparkasse (dále jen " AVS") dnes oficiálně zahajuje nepodmíněnou dobrovolnou nabídku převzetí kmenových akcií České spořitelny pi'i nabídkové ceně 375 Kč za jednu kmenovou akcii (dále jen „Nabídka"}. Doba závaznosti nabídky začíná dnešním dnem a končí dne 10. května 2002. Výsledky Nabídky budou uveřejněny dne 17. května 2002.

2. dubna 2002 představenstvo a dozorčí rada České spořitelny uvedly, že nabídka je v souladu se zájmy akcionářů. Vedení společnosti uvedlo celou řadu faktorů. včetně stanoviska, že nabídková cena ve výši 375 Kč na jednu akci představuje „přiměřenou" cenu, jak rovněž dokládá nezávislé ohodnocení vypracované jednou z předních investičních bank Fox-Pitt, Kelton Limited.

4. dubna 2002 byly podmínky Nabídky schváleny Komisí pro cenné papíry

Akcionáři si mohou zvolit jednu ze tří následujících možností, jak odprodat své akcie na základě Nabídky:

(1) navštívit obchodní místo nebo pobočku RM-Systému a podat pokyn k přijetí Nabídky.
(2) podat pokyn finanční instituci spravující akcie České spořitelny těchto akcionářů, aby tato učinila příslušné úkony jejich jménem nebo
(3} doručit písemné oznámení o přijetí Nabídky společnosti Patria Finance {faxové číslo včetně mezinárodní předvolby: +420 2 2142 4203 ) a podat pokyn finanční instituci spravující akcie České spořitelny těchto akcionářů, aby provedla vypořádání se společností Patria Finance.
Lhůta pro vypořádání je pět pracovních dnů {T+5). AVS bude zveřejňovat pravidelnéprůběžné informace o tom, v jakém rozsahu byla Nabídka přijata akcionáři.
Od pondělí 8. dubna 2002 budou k dispozici následující horké linky pro investory:

Česká republika {bezplatná linka): 0800 100 451
Mezinárodní linka: +420 2 2142 4224

Tato tisková zpráva byla vydána AVS {s oficiálním názvem DIE ERSTE Österreichische Spar-Casse Anteilsverwaltungssparkasse) a AVS za něj nese výhradní odpovědnost. Bylo schváleno výhradně pro účely článku 21 zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) společností J.P. Morgan plc („JPMorgan"), 125 London Wall, London EC2Y 5AJ.

Společnost JPMorgan jedná v souvislostí s Nabídkou výhradně v zájmu AVS a nebude odpovědná vůči žádné třetí osobě za zajišťováni ochrany, které společnost JPMorgan poskytuje svým klientům, ani za poskytováni poradenských služeb v souvislosti s Nabídkou.

Tato tisková zpráva je určena výhradně pro informativní účely. Neobsahuje ani nezakládá nabídku či výzvu na koupi nebo úpis jakýchkoli cenných papírů anebo jejich odprodej a nelze se na ni spoléhat v souvislosti s jakýmkoli rozhodnutím koupit nebo upsat jakékoli cenně papíry anebo jakékoli cenně papíry odprodat.

Pro získání dalších informací, prosím, kontaktujte:
Anteilsverwaltungssparkasse
tisková kancelář
1010 Videň, Graben 21,
Rakouská republika,
Telefax: ++43-50100 19849
Michael Mauritz, ++43-50100 linka 19603
'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.