RM-SYSTÉM»Události»Ceská spořitelna: Cena nabízená AVS je přiměřená

Ceská spořitelna: Cena nabízená AVS je přiměřená

05.04.2002 00:00
Představenstvo a dozorčí rada České spořitelny, a.s., dnes vydaly své stanovisko, týkající se zamýšlené veřejné nabídky AVS (Anteilsverwaltungssparkasse) akcio-nářům České spořitelny z 22. března 2002 a zaslali jej Komisi pro cenné papíry. Dle tohoto záměru nabídla AVS 375,- Kč za každou kmenovou akcii České spořitelny.

Oba řídící orgány posuzovaly nabídku s ohledem na zájmy akcionářů, zaměstnanců a věřitelů České spořitelny a vybraly renomovanou investiční banku Fox-Pitt, Kelton Limited, aby na základě nezávislé analýzy posoudila přiměřenost finančních podmínek této nabídky.

Představenstvo a dozorčí rada České spořitelny vydaly po posouzení návrhu nabídky AVS, na základě nezávislého posudku Fox-Pitt, Kelton a v souladu s Obchodním zákoníkem následující stanovisko:

Veřejná nabídka AVS je v souladu se zájmy akcionářů, zaměstnanců a věřitelů České spořitelny, a to z následujících důvodů:

 Společnost Fox-Pitt, Kelton vyjádřila názor, že zamýšlená cena uvedená v nabídce ve výši 375,- Kč za akcii je pro akcionáře České spořitelny přiměřená.

 AVS prohlašuje, že neočekává, že by navrhovaná nabídka vedla k podstatným změnám v současné nebo plánované podnikatelské činnosti České spořitelny.

 Očekává se, že personální strategie AVS bude v souladu s personální strategií Erste Bank, jež je majoritním akcionářem České spořitelny.

 AVS a Erste Bank jsou stabilní a důvěryhodné finanční instituce.

Zdroj:
Představenstvo a dozorčí rada České spořitelny, a.s., dnes vydaly své stanovisko, týkající se zamýšlené veřejné nabídky AVS (Anteilsverwaltungssparkasse) akcio-nářům České spořitelny z 22. března 2002 a zaslali jej Komisi pro cenné papíry. Dle tohoto záměru nabídla AVS 375,- Kč za každou kmenovou akcii České spořitelny.

Oba řídící orgány posuzovaly nabídku s ohledem na zájmy akcionářů, zaměstnanců a věřitelů České spořitelny a vybraly renomovanou investiční banku Fox-Pitt, Kelton Limited, aby na základě nezávislé analýzy posoudila přiměřenost finančních podmínek této nabídky.

Představenstvo a dozorčí rada České spořitelny vydaly po posouzení návrhu nabídky AVS, na základě nezávislého posudku Fox-Pitt, Kelton a v souladu s Obchodním zákoníkem následující stanovisko:

Veřejná nabídka AVS je v souladu se zájmy akcionářů, zaměstnanců a věřitelů České spořitelny, a to z následujících důvodů:

 Společnost Fox-Pitt, Kelton vyjádřila názor, že zamýšlená cena uvedená v nabídce ve výši 375,- Kč za akcii je pro akcionáře České spořitelny přiměřená.

 AVS prohlašuje, že neočekává, že by navrhovaná nabídka vedla k podstatným změnám v současné nebo plánované podnikatelské činnosti České spořitelny.

 Očekává se, že personální strategie AVS bude v souladu s personální strategií Erste Bank, jež je majoritním akcionářem České spořitelny.

 AVS a Erste Bank jsou stabilní a důvěryhodné finanční instituce.

Zdroj:
Věra Čarná
tel. + 420-2- 6107 3231
e-mail: vcarna .csas.cz

Vztahy k investorům
Hana Urbanová
tel. +420-2-6107 3185
e-mail: hurbanova(a~csas.cz

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.