RM-SYSTÉM»Události»Komerční banka, a.s. - rozhodování valné hromady KB per rollam

Komerční banka, a.s. - rozhodování valné hromady KB per rollam

04.11.2021 07:10

 

Valná hromada per rollam písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace schvaluje rozdělení nerozděleného zisku Komerční banky, a. s., ve výši 4 534 575 343,60 Kč takto:

 

Výše podílu na nerozděleném zisku přepočtená na jednu akcii činí 23,86 Kč před zdaněním. Nárok na podíl na nerozděleném zisku má akcionář, který je vlastníkem akcie Komerční banky, a.s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 11. 11. 2021. Podíl na nerozděleném zisku se stává splatný ke dni 3. 12. 2021.

Celé znění oznámení

Web emitenta


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy