RM-SYSTÉM»Události»MONETA Money Bank, a.s. - oznámení s limity pro distribuci zisků za roky 2019 a 2020

MONETA Money Bank, a.s. - oznámení s limity pro distribuci zisků za roky 2019 a 2020

25.03.2021 13:29
MONETA informuje, že obdržela od České národní banky oznámení obsahující limity pro distribuci zisků za roky 2019 a 2020

MONETA Money Bank, a.s. („MONETA“) obdržela oznámení od České národní banky („ČNB“) stanovující maximální
limity pro rozdělení zisků za roky 2019 a 2020. V souladu s doporučením Evropské rady pro systémová rizika ze dne
15. 12. 2020 a svého návazného stanoviska ze dne 18. 12. 2020 ČNB tímto stanovila rámec pro distribuci zisků
dosažených v letech 2019 a 2020. Tento rámec je stanoven v souvislosti s přetrvávající nejistotou ohledně
ekonomických dopadů stále probíhající pandemie COVID-19 následujícím způsobem:


Jako výchozí maximální výši dividend ČNB stanovuje nejnižší z následujících čtyř hodnot:
· 100 bazických bodů z celkových rizikově vážených aktiv k 31. prosinci 2020,
· 25 % z kumulovaného zisku za roky 2019 a 2020,
· objem prostředků, po jejichž vyplacení by se kapitálová přiměřenost nacházela 4 procenta nad celkovým
kapitálovým požadavkem („Overall Capital Requirement“),1
· objem prostředků, po jejichž vyplacení by se upravený pákový poměr nacházel na hodnotě 7 procent.

Upraveným pákovým poměrem je pákový poměr, kdy jsou z celkové expozice pro pákový poměr vyjmuty
expozice za Českou národní bankou.

 

MONETA informuje, že obdržela od České národní banky oznámení obsahující limity pro distribuci zisků za roky 2019 a 2020


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy