RM-SYSTÉM»Události»Kofola - plánovaný nákupu vlastních akcií pro účely akciového opčního programu

Kofola - plánovaný nákupu vlastních akcií pro účely akciového opčního programu

01.03.2021 08:20

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Kofola“) rozhodlo dne 19.2.2021 o realizaci nákupu vlastních akcií Kofola.

Jediným účelem nákupu vlastních akcií je splnění podmínek vyplývajících z akciových opčních programů nebo jiné distribuce akcií zaměstnancům nebo členům správních, řídicích nebo dozorčích orgánů Kofoly nebo přidruženého podniku.

Podmínky plánovaného nákupu vlastních akcií:

a) nákup proběhne mimo regulovaný trh, a to napřímo od společnosti RADENSKA d.o.o., dceřiné společnosti Kofoly;

b) maximální objem akcií, které budou nakoupeny, činí 29 126 akcií společnosti Kofola; a

c) nákup bude vypořádán dne 5.3.2021 za cenu rovnající se závěrečné ceně, za kterou budou akcie Kofoly obchodovány na regulovaném trhu organizovaném společností Burza cenných papírů Praha, a.s. v předcházející obchodní den.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy