RM-SYSTÉM»Události»Přijetí emise akcií společnosti Pilulka Lékárny a.s. k obchodování na MOS burzy RM-S

Přijetí emise akcií společnosti Pilulka Lékárny a.s. k obchodování na MOS burzy RM-S

22.10.2020 12:59

Vážení investoři,


dne 26.10.2020 dojde na žádost společnosti Fio banka, a.s. k zařazení emise akcií následující společnosti k obchodování na mnohostranném obchodním systému (dále také „MOS“) organizovaném naší burzou.

Akcie společnosti Pilulka Lékárny a.s., ISIN: CZ0009009874, budou také zařazeny do segmentu EasyClick s velikostí lotu 60 ks akcií a maximálním možném násobku lotů 50.

Přijetí investičních nástrojů k obchodování v MOS ani umožnění tohoto obchodování není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Přijetím k obchodování v MOS se investiční nástroje nestávají investičními nástroji přijatými na evropský regulovaný trh, emitentovi ani jiným osobám proto nevznikají povinnosti uložené právními předpisy (zejména zákonem o podnikání na kapitálovém trhu či předpisy RM-S) emitentům takových investičních nástrojů či jiným osobám v souvislosti s kotací takového investičního nástroje, tj. zejména že investiční nástroje mohou být v souladu s těmito Pravidly pro přijetí MOS z MOS vyřazeny či vyloučeny, aniž komukoliv vznikne povinnost učinit jejich majitelům veřejný návrh smlouvy ke koupi tohoto investičního nástroje.


Společnost Pilulka Lékárny a.s. souhlasila s přijetím emise k obchodování na MOS.

Webové stránky emitenta s informacemi pro investory: https://www.pilulka.cz/pro-investory


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další informace