RM-SYSTÉM»Události»Přijetí emise akcií společnosti Česká zbrojovka Group k obchodování na MOS burzy RM-S

Přijetí emise akcií společnosti Česká zbrojovka Group k obchodování na MOS burzy RM-S

01.10.2020 12:33

Vážení investoři,

dne 2. 10. 2020 dojde na žádost společnosti Fio banka, a.s. k zařazení emise akcií následující společnosti k obchodování na mnohostranném obchodním systému (dále také „MOS“) organizovaném naší burzou.

Akcie společnosti Česká zbrojovka Group, ISIN: CZ0009008942, budou také zařazeny do segmentu EasyClick s velikostí lotu 100 ks akcií a maximálním možném násobku lotů 50.

Přijetí investičních nástrojů k obchodování v MOS ani umožnění tohoto obchodování není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Přijetím k obchodování v MOS se investiční nástroje nestávají investičními nástroji přijatými na evropský regulovaný trh, emitentovi ani jiným osobám proto nevznikají povinnosti uložené právními předpisy (zejména zákonem o podnikání na kapitálovém trhu či předpisy RM-S) emitentům takových investičních nástrojů či jiným osobám v souvislosti s kotací takového investičního nástroje, tj. zejména že investiční nástroje mohou být v souladu s těmito Pravidly pro přijetí MOS z MOS vyřazeny či vyloučeny, aniž komukoliv vznikne povinnost učinit jejich majitelům veřejný návrh smlouvy ke koupi tohoto investičního nástroje.

Webové stránky emitenta s informacemi pro investory: https://www.czg.cz/


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další informace