RM-SYSTÉM»Události»Na program valné hromady zrušení veřejné obchodovatelnosti

Na program valné hromady zrušení veřejné obchodovatelnosti

18.04.2005 00:00
V souladu s informačními povinnostmi emitenta cenných papírů oznamujeme, že představenstvo obdrželo písemnou žádost akcionáře společnosti, majícího více než 3% akcií a hlasovacích práv, ze dne 15. dubna 2005, zařadit na program jednání nadcházející řádné valné hromady zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií společnosti a s tím související změnu stanov společnosti.
Řádná valná hromada je plánována na červen 2005.
Česká námořní plavba a.s. / ing. M. Winkler, ředitel
V souladu s informačními povinnostmi emitenta cenných papírů oznamujeme, že představenstvo obdrželo písemnou žádost akcionáře společnosti, majícího více než 3% akcií a hlasovacích práv, ze dne 15. dubna 2005, zařadit na program jednání nadcházející řádné valné hromady zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií společnosti a s tím související změnu stanov společnosti.
Řádná valná hromada je plánována na červen 2005.
Česká námořní plavba a.s. / ing. M. Winkler, ředitel

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy