RM-SYSTÉM»Události»Změny v představenstvu a managementu společnosti

Změny v představenstvu a managementu společnosti

12.04.2005 00:00
Praha 12. dubna - Dozorčí rada Středočeské energetické a. s. (STE), člena Skupiny ČEZ, projednala dnes odstoupení Ing. Aleše Damma z funkce člena představenstva Středočeské energetické a. s. Vzhledem k funkci, kterou bude od 18. 4. 2005 zastávat na ČEZ, a. s., vzdal se Ing. Damm k 17. dubnu 2005 funkce ředitele úseku Obchod STE. Dozorčí rada na dnešním zasedání zvolila členem představenstva STE - Ing. Jaroslava Paula (nar. 1959), který dosud pracoval jako vedoucí odboru Prodej klíčovým zákazníkům na ČEZ, a. s. Představenstvo STE jmenovalo Ing. Jaroslava Paula do funkce ředitele úseku Obchod Středočeské energetické akciové společnosti s působností od 18. dubna 2005.
Praha 12. dubna - Dozorčí rada Středočeské energetické a. s. (STE), člena Skupiny ČEZ, projednala dnes odstoupení Ing. Aleše Damma z funkce člena představenstva Středočeské energetické a. s. Vzhledem k funkci, kterou bude od 18. 4. 2005 zastávat na ČEZ, a. s., vzdal se Ing. Damm k 17. dubnu 2005 funkce ředitele úseku Obchod STE. Dozorčí rada na dnešním zasedání zvolila členem představenstva STE - Ing. Jaroslava Paula (nar. 1959), který dosud pracoval jako vedoucí odboru Prodej klíčovým zákazníkům na ČEZ, a. s. Představenstvo STE jmenovalo Ing. Jaroslava Paula do funkce ředitele úseku Obchod Středočeské energetické akciové společnosti s působností od 18. dubna 2005.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.