RM-SYSTÉM»Události»Dobrovolná nabídka převzetí akcionářům společnosti

Dobrovolná nabídka převzetí akcionářům společnosti

11.04.2005 00:00
Představenstvo společnostiJihomoravská energetika, a.s., IČ 49970194, se sídlem: Brno, Lidická 36 č.p.1873, PSČ: 65944, Okres: Brno-město, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1233(dále jen „Společnost“)

v souladu s ustanovením § 120 odst. 1 písm. e) zák. č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu oznamuje, že dne 5.4. 2005 zveřejnila společnost E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH, se sídlem Denisstrasse 2, 803 35 Mnichov, zapsaná v obchodním rejstříku B Úředního soudu v Mnichově pod číslem 150004, v Hospodářských novinách inzerát, v němž v němž tato společnost činí v souladu s ustanoveními § 183a a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dobrovolnou nabídku převzetí akcionářům Společnosti.

Text inzerátu včetně společného stanoviska představenstva a dozorčí rady Společnosti přikládáme.

V Brně, dne 5.4.2005
Představenstvo společnostiJihomoravská energetika, a.s., IČ 49970194, se sídlem: Brno, Lidická 36 č.p.1873, PSČ: 65944, Okres: Brno-město, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1233(dále jen „Společnost“)

v souladu s ustanovením § 120 odst. 1 písm. e) zák. č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu oznamuje, že dne 5.4. 2005 zveřejnila společnost E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH, se sídlem Denisstrasse 2, 803 35 Mnichov, zapsaná v obchodním rejstříku B Úředního soudu v Mnichově pod číslem 150004, v Hospodářských novinách inzerát, v němž v němž tato společnost činí v souladu s ustanoveními § 183a a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dobrovolnou nabídku převzetí akcionářům Společnosti.

Text inzerátu včetně společného stanoviska představenstva a dozorčí rady Společnosti přikládáme.

V Brně, dne 5.4.2005

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.