RM-SYSTÉM»Události»AKRO investiční společnost, a.s. - Oznámení o poklesu hodnoty fondu

AKRO investiční společnost, a.s. - Oznámení o poklesu hodnoty fondu

07.04.2020 14:57

AKRO investiční společnost, a.s. podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU – MiFID II oznamuje, že ke dni 31. 3. 2020 klesla hodnota AKRO akciového fondu nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. o 12, 6 % oproti poslednímu přecenění k 29. 2. 2020.

I přes pokles hodnoty fondu, v důsledku šíření viru Covid-19, vykazuje AKRO investiční společnost, a.s. odolný výkon u všech fondů a to díky skutečnosti, že:

- nedržíme žádné italské ani španělské akcie,

- nedržíme žádné akcie leteckých společností, cestovních kanceláří a společností organizující výletní plavby,

- v našich fondech najdete pouze v omezeném množství akcie ropných společností,

- investice jsou zaměřené hlavně na finančně silné společnosti,

- máme významné zastoupení akcií držených v silně výkonných měnám jako např. USD, HKD, JPY,

- máme významné peněžní zůstatky/pohledávky ve fondech.

Komentář portfolio managera společnosti AKRO si můžete přečíst zde.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy