RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada společnosti Západočeská plynárenská

Mimořádná valná hromada společnosti Západočeská plynárenská

27.03.2002 00:00
'Představenstvo společnosti Západočeská plynárenská, a. s.,se sídlem Plzeň, Ed. Beneše 2439/70 - 2438/72, PSČ: 304 77, IČ: 49790315zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B a vložce 385,svolalo mimořádnou řádnou valnou hromadu, která se konala v úterý 26. března 2002 v sídle společnosti LASSELSBERGER, s.r.o., Adélova 1, Plzeň.

Oznámení o konání mimořádné valné hromady bylo prezentováno v Hospodářských novinách dne 11.3.2002 a ve vývěsní skříni v sídle společnosti.

Mimořádná valná hromada společnosti schválila navržený pořad jednání –

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu valné hromady.

2. Schválení převodu 1 akcie se zvláštními právy "Společnosti" v zaknihované podobě, znějící na jméno Fond národního majetku České republiky, SIN 770950001923, ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč na společnost RWE Gas Aktiengesellschaft, se sídlem Kampstr. 49, D-44 137 Dortmund, Spolková republika Německo (dále jen "RWE").

3. Ukončení valné hromady.

Rozhodný den pro účast na mimořádné valné hromadě byl 19. březen 2002.

Po schválení se valná hromada řídila tímto programem.

Jednotlivá usnesení vztahující se k pořadu jednání mimořádné valné hromady byla přijata nadpoloviční většinou přítomných akcionářů na mimořádné valné hromadě.

Po projednání všech bodů pořadu jednání byla mimořádní valná hromada ukončena.

Zdroj:
Ing. Vladimír Špiler – tiskový mluvčí spole'
'Představenstvo společnosti Západočeská plynárenská, a. s.,se sídlem Plzeň, Ed. Beneše 2439/70 - 2438/72, PSČ: 304 77, IČ: 49790315zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B a vložce 385,svolalo mimořádnou řádnou valnou hromadu, která se konala v úterý 26. března 2002 v sídle společnosti LASSELSBERGER, s.r.o., Adélova 1, Plzeň.

Oznámení o konání mimořádné valné hromady bylo prezentováno v Hospodářských novinách dne 11.3.2002 a ve vývěsní skříni v sídle společnosti.

Mimořádná valná hromada společnosti schválila navržený pořad jednání –

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu valné hromady.

2. Schválení převodu 1 akcie se zvláštními právy "Společnosti" v zaknihované podobě, znějící na jméno Fond národního majetku České republiky, SIN 770950001923, ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč na společnost RWE Gas Aktiengesellschaft, se sídlem Kampstr. 49, D-44 137 Dortmund, Spolková republika Německo (dále jen "RWE").

3. Ukončení valné hromady.

Rozhodný den pro účast na mimořádné valné hromadě byl 19. březen 2002.

Po schválení se valná hromada řídila tímto programem.

Jednotlivá usnesení vztahující se k pořadu jednání mimořádné valné hromady byla přijata nadpoloviční většinou přítomných akcionářů na mimořádné valné hromadě.

Po projednání všech bodů pořadu jednání byla mimořádní valná hromada ukončena.

Zdroj:
Ing. Vladimír Špiler – tiskový mluvčí společnosti ZČP, a.s.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.