RM-SYSTÉM»Události»Prodej majetkového podílu na společnosti ELITEX , akciová společnost

Prodej majetkového podílu na společnosti ELITEX , akciová společnost

24.03.2005 00:00
„Dne 23. března 2005 prodala Česká konsolidační agentura svůj majetkový podíl na společnosti E L I T E X , akciová společnost, který představoval 10,11% na základním kapitálu této společnosti.“

S ohledem na skutečnost, že akcie společnosti E L I T E X , akciová společnost nejsou kótované, uveďte do záhlaví informace označení „Emitent – informace“.
„Dne 23. března 2005 prodala Česká konsolidační agentura svůj majetkový podíl na společnosti E L I T E X , akciová společnost, který představoval 10,11% na základním kapitálu této společnosti.“

S ohledem na skutečnost, že akcie společnosti E L I T E X , akciová společnost nejsou kótované, uveďte do záhlaví informace označení „Emitent – informace“.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.