RM-SYSTÉM»Události»Auditované hospodářské výsledky Spolana, a.s.za rok 2001

Auditované hospodářské výsledky Spolana, a.s.za rok 2001

27.03.2002 00:00
'Akciová společnost SPOLANA zakončila rok 2001 se ztrátou 699,7 mil. korun. Vyplývá to účetní závěrky ověřené auditorem s auditorským výrokem "bez výhrad". Oproti předběžným hospodářským výsledkům zveřejněným koncem února 2002 se výsledná ztráta prohloubila o dalších 479,3 mil. korun plynoucích především z dodatečných požadavků na tvorbu rezerv a opravných položek a jednorázového přecenění zásob z důvodu negativního vývoje na trhu s plasty. Tato úprava se samozřejmě promítla i do provozního hospodářského výsledku (- 453,9 mil. Kč oproti +19 mil. Kč oznámeným v předběžných výsledcích). Na provozní hospodářský výsledek přitom měl klíčový vliv pokles výkonnosti způsobený recesí na evropských a světových trzích plastů související se stagnací nízkých prodejních cen PVC, alfa-olefinů i kaprolaktamu, které byly jen částečně kompenzovány poklesem nákupních cen surovin.

Nové představenstvo společnosti v uplynulých týdnech přijalo soubor standardních opatření týkající se zvýšení efektivity práce, snížení fixních nákladů a změny obchodní politiky.

Pozitivní skutečností roku 2001 bylo nepochybně oddlužení společnosti kapitalizací pohledávek Konsolidační banky a České inkasní, a.s. a následná změna majoritního akcionáře společnosti, kterým se v prosinci loňského roku stal UNIPETROL a.s. Akciová společnost SPOLANA se tak stala součástí největšího chemického uskupení v České republice.

Na níže uvedených odkazech si můžete stáhnout výsledky auditu spole'
'Akciová společnost SPOLANA zakončila rok 2001 se ztrátou 699,7 mil. korun. Vyplývá to účetní závěrky ověřené auditorem s auditorským výrokem "bez výhrad". Oproti předběžným hospodářským výsledkům zveřejněným koncem února 2002 se výsledná ztráta prohloubila o dalších 479,3 mil. korun plynoucích především z dodatečných požadavků na tvorbu rezerv a opravných položek a jednorázového přecenění zásob z důvodu negativního vývoje na trhu s plasty. Tato úprava se samozřejmě promítla i do provozního hospodářského výsledku (- 453,9 mil. Kč oproti +19 mil. Kč oznámeným v předběžných výsledcích). Na provozní hospodářský výsledek přitom měl klíčový vliv pokles výkonnosti způsobený recesí na evropských a světových trzích plastů související se stagnací nízkých prodejních cen PVC, alfa-olefinů i kaprolaktamu, které byly jen částečně kompenzovány poklesem nákupních cen surovin.

Nové představenstvo společnosti v uplynulých týdnech přijalo soubor standardních opatření týkající se zvýšení efektivity práce, snížení fixních nákladů a změny obchodní politiky.

Pozitivní skutečností roku 2001 bylo nepochybně oddlužení společnosti kapitalizací pohledávek Konsolidační banky a České inkasní, a.s. a následná změna majoritního akcionáře společnosti, kterým se v prosinci loňského roku stal UNIPETROL a.s. Akciová společnost SPOLANA se tak stala součástí největšího chemického uskupení v České republice.

Na níže uvedených odkazech si můžete stáhnout výsledky auditu společnosti Spolana

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2001
Auditované výsledky
Rozvaha a výsledovka za rok 2001


Zdroj:
Ing. Pavlína Budkovská
tisková mluvčí SPOLANA a.s.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.