RM-SYSTÉM»Události»Další informace ke vstupu strategického partnera

Další informace ke vstupu strategického partnera

21.03.2005 00:00
Vážení,naše společnost, KOTVA a.s., coby emitent akcií s přiděleným ISIN CZ0009048955, přijatýchk obchodování na volném trhu, v souvislosti s plněním zákonné povinnosti vyplývající z ust. § 125 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění (dále jen „ZPKT“), uveřejňuje tuto vnitřní informaci, která doplňuje vnitřní informaci uveřejněnou dne 16.3.2005:

Dne 16. března 2005 byla naší společností uveřejněna vnitřní informace o uskutečnění záměru v podobě vstupu strategického partnera s tím, že tento vstup proběhl formou úplatného převodu akcií naší dceřiné společnosti SPV KN a.s., v jejímž vlastnictví se nachází i Obchodní dům KOTVA, který tak již není součástí aktiv koncernu KOTVA. Bylo uvedeno, že bližší podmínky proběhlé transakce nebudou sdělovány.

Ze strany strategického partnera byla uveřejněna informace ohledně výše úplaty za proběhlou transakci s tím, že tato činila více než 50 miliónů eur.

K tomu emitent uvádí, že informace o výši úplaty uvedená strategickým partnerem je pravdivá a odpovídá skutečnosti.

Ing. Richard Harazim, generální ředitel
Vážení,naše společnost, KOTVA a.s., coby emitent akcií s přiděleným ISIN CZ0009048955, přijatýchk obchodování na volném trhu, v souvislosti s plněním zákonné povinnosti vyplývající z ust. § 125 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění (dále jen „ZPKT“), uveřejňuje tuto vnitřní informaci, která doplňuje vnitřní informaci uveřejněnou dne 16.3.2005:

Dne 16. března 2005 byla naší společností uveřejněna vnitřní informace o uskutečnění záměru v podobě vstupu strategického partnera s tím, že tento vstup proběhl formou úplatného převodu akcií naší dceřiné společnosti SPV KN a.s., v jejímž vlastnictví se nachází i Obchodní dům KOTVA, který tak již není součástí aktiv koncernu KOTVA. Bylo uvedeno, že bližší podmínky proběhlé transakce nebudou sdělovány.

Ze strany strategického partnera byla uveřejněna informace ohledně výše úplaty za proběhlou transakci s tím, že tato činila více než 50 miliónů eur.

K tomu emitent uvádí, že informace o výši úplaty uvedená strategickým partnerem je pravdivá a odpovídá skutečnosti.

Ing. Richard Harazim, generální ředitel

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.