RM-SYSTÉM»Události»Výsledky skupiny MONETA za 1. pololetí 2019

Výsledky skupiny MONETA za 1. pololetí 2019

01.08.2019 16:34

MONETA dosáhla čistého zisku 2 miliard a zvýšila běžnou ziskovost o 13,4 %

MONETA nadále vykazuje silný růst a výbornou ziskovost spojenou se solidní kapitálovou a likvidní pozicí podpořenou efektivním řízením kapitálu.

RŮST
- Retailové úvěry pokračovaly v silném růstu meziročně o 22,3 % a tento významný růst byl podpořen růstem v oblasti hypoték (meziroční nárůst o 49,7 %) a pokračujícím nárůstem nezajištěných spotřebitelských úvěrů (meziročně o 8,8 %).
- Významný meziroční nárůst úvěrů pro živnostníky a podnikatele o 62,0 % byl doplněn stabilní pozicí v oblasti úvěrů pro malé a střední společnosti.
- Solidní růst vkladů meziročně o 12,7 %, převážně díky výborným výsledkům v retailovém (meziročně nárůst o 9,9 %) i v komerčním segmentu (meziročně nárůst o 17,7 %).
- Tempo růstu čistého počtu nově získaných klientů se zvýšilo meziročně o 64,0 % a bylo podpořeno výrazným nárůstem v počtu klientů využívajících mobilní bankovnictví (meziročně o 33,8 %).

ZISKOVOST
- Konsolidovaný čistý zisk 2,012 miliardy Kč a návratnost hmotného kapitálu ve výši 18,2 %.
- Celkové provozní výnosy se meziročně zvýšily o 8,8 %, a to díky růstu čistého úrokového výnosu meziročně o 9,1 % a díky stabilnímu růstu čistého výnosu z poplatků a provizí meziročně o 5,0 %.
- Náklady vzrostly o 7,8 % zejména v důsledku vyšších příspěvků do Fondu pro řešení krize (při odečtení celkového příspěvku do regulatorních fondů by se jednalo o meziroční nárůst pouze o 6,0 %).
- Nízké náklady na riziko zůstávají na úrovni 18 bazických bodů, zejména díky příznivému makroekonomickému prostředí a úspěšnému prodeji historických úvěrových pohledávek v selhání v 1. a v 2. čtvrtletí 2019. Od začátku roku 2019 prodala MONETA portfolio těchto pohledávek v selhání v přibližné nominální výši 2,3 miliardy Kč a vytvořila zisk před zdaněním ve výši přibližně 313 milionů Kč.

ŘÍZENÍ KAPITÁLU
- Celkový ukazatel kapitálové přiměřenosti dosáhl úrovně 16,7 %, což bylo podpořeno optimalizací kapitálu v komerčním segmentu, která přinesla úspory kapitálu ve výši 394 miliónů Kč. MONETA zahrnula 172 miliónů Kč z pololetního čistého zisku do regulatorního kapitálu.
- Do června 2019 náš požadavek na regulatorní kapitál pro rok 2019 činil 14,35 % a poté byl zvýšen na 14,6 %. Důvodem je nárůst proticyklické rezervy, jak bylo dříve oznámeno ze strany ČNB. Management Banky zachová pro rok 2019 svůj cíl ve výši 15,5 %.
- Management požádal o souhlas s programem zpětného odkupu akcií ve výši cca 1 miliardy Kč (až 11 milionů akcií) a očekává rozhodnutí regulátora do konce 3. čtvrtletí 2019.
- Ratingová agentura Moody's zlepšila dlouhodobé ratingové hodnocení společnosti MONETA o tři investiční stupně na úroveň A2 z původního Baa2, změnila výhled z pozitivního na stabilní a rovněž zvýšila krátkodobé ratingové hodnocení na Prime-1 z původního Prime-2.

ŘÍZENÍ A SPRÁVA SPOLEČNOSTI
- Dozorčí rada prodloužila mandát předsedovi představenstva Banky, panu Tomáši Spurnému, a to na 4 roky s účinností od 2. října 2019.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva skupiny MONETA, komentuje výsledky za první pololetí 2019.

„Jsem vděčný celému týmu MONETA za to, že jsme dosáhli velmi dobrého konsolidovaného čistého zisku přesahujícího 2 miliardy Kč a i solidních kapitálových výnosů. S hrdostí také mohu oznámit, že náš tým poprvé za mnoho let dokázal zvrátit klesající ziskovost banky.

MONETA se zaměřuje na strategii být inovativní bankou, která poskytuje českým domácnostem, živnostníkům a malým firmám férové, transparentní a špičkově připravené úvěrové produkty, platební služby a řadu vkladových produktů, které jsou klientům k dispozici online. Úspěch této strategie se odráží ve skutečnosti, že nám meziročně výrazně vzrostla akvizice nových klientů. Silný růst v úvěrech jsme zaznamenali zejména v retailovém segmentu a segmentu živnostníků a malých firem, kde byl patrný růst ve výši 22,3 %, resp. 62,0 %.

V první polovině roku jsme pokračovali ve velmi obezřetném přístupu k řízení rizik napříč našimi obchodními segmenty. Banka zůstává jednou z nejlépe kapitalizovaných finančních institucí v České republice s kapitálovou přiměřeností 16,7 % a výbornou likvidní pozicí s poměrem likvidity 146 %. I nadále se zaměřujeme na naši strategii týkající se prodeje historických úvěrových pohledávek v selhání (NPL) a celkového zlepšování kvality úvěrového portfolia.“

 

CELÁ ZPRÁVA ZDE


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy