RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti se bude konat 4. 5. 2005

Řádná valná hromada společnosti se bude konat 4. 5. 2005

16.03.2005 00:00
Představenstvo společnostiJihomoravská energetika, a.s., IČ 49970194, se sídlem: Brno, Lidická 36 č.p.1873, PSČ: 65944, Okres: Brno-město, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1233(dále jen „Společnost“)

v souladu s ustanovením § 120 odst. 1 písm. e) zák. č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu oznamuje, že představenstvo Společnosti na svém zasedání konaném dne 15.3. 2005 rozhodlo, že se řádná valná hromada Společnosti bude konat dne 4.5. 2005.

V Brně, dne 15.3.2005
Představenstvo společnostiJihomoravská energetika, a.s., IČ 49970194, se sídlem: Brno, Lidická 36 č.p.1873, PSČ: 65944, Okres: Brno-město, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1233(dále jen „Společnost“)

v souladu s ustanovením § 120 odst. 1 písm. e) zák. č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu oznamuje, že představenstvo Společnosti na svém zasedání konaném dne 15.3. 2005 rozhodlo, že se řádná valná hromada Společnosti bude konat dne 4.5. 2005.

V Brně, dne 15.3.2005

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.