RM-SYSTÉM»Události»KABELOVNA Děčín-Podmokly: informace emitenta

KABELOVNA Děčín-Podmokly: informace emitenta

26.03.2002 00:00
'Podle ustanovení § 80c zákona o cenných papírech v platném znění podáváme Vám průběžnou informaci o změnách ve složení orgánů akciové společnosti:

1) Na svém zasedání dne 6.2.2002 zvolilo představenstvo akciové společnosti KABELOVNA Děčín--Podmokly jednomyslně Mgr. Zdeňka Kučeru, RČ 480902/071, bytem Thunská 1615/l4, Děčín Vl., do funkce místopředsedy představenstva společnosti.

2) ,V doplňující volbě byl dne 22.3.2002 podle ustanovení § 200 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění zvolen členem dozorčí rady akciové společnosti KABELOVNA Děčín-Podmokly lng. Josef Lazar, RČ 441024/023, bytem Thunská 1618/2, Děčín VI.

Zdroj:
Ing. Rudolf V r a b e c
předseda představenstva
KABELOVNA Děčín-Podmokly a.s.'
'Podle ustanovení § 80c zákona o cenných papírech v platném znění podáváme Vám průběžnou informaci o změnách ve složení orgánů akciové společnosti:

1) Na svém zasedání dne 6.2.2002 zvolilo představenstvo akciové společnosti KABELOVNA Děčín--Podmokly jednomyslně Mgr. Zdeňka Kučeru, RČ 480902/071, bytem Thunská 1615/l4, Děčín Vl., do funkce místopředsedy představenstva společnosti.

2) ,V doplňující volbě byl dne 22.3.2002 podle ustanovení § 200 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění zvolen členem dozorčí rady akciové společnosti KABELOVNA Děčín-Podmokly lng. Josef Lazar, RČ 441024/023, bytem Thunská 1618/2, Děčín VI.

Zdroj:
Ing. Rudolf V r a b e c
předseda představenstva
KABELOVNA Děčín-Podmokly a.s.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.