RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti se bude konat 5. 5. 2005

Řádná valná hromada společnosti se bude konat 5. 5. 2005

16.03.2005 00:00
Představenstvo společnostiJihočeská energetika, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, Lannova 16, PSČ 370 49, IČ: 60826819,zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 639(dále jen „Společnost“)

v souladu s ustanovením § 120 odst. 1 písm. e) zák. č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu oznamuje, že představenstvo Společnosti na svém zasedání konaném dne 15.3. 2005 rozhodlo, že se řádná valná hromada Společnosti bude konat dne 5.5. 2005.

V Českých Budějovicích, dne 15.3.2005
Představenstvo společnostiJihočeská energetika, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, Lannova 16, PSČ 370 49, IČ: 60826819,zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 639(dále jen „Společnost“)

v souladu s ustanovením § 120 odst. 1 písm. e) zák. č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu oznamuje, že představenstvo Společnosti na svém zasedání konaném dne 15.3. 2005 rozhodlo, že se řádná valná hromada Společnosti bude konat dne 5.5. 2005.

V Českých Budějovicích, dne 15.3.2005

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.