RM-SYSTÉM»Události»PEGAS NONWOVENS SA oznamuje výsledky valné hromady

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje výsledky valné hromady

20.06.2019 15:10

PRAHA/ZNOJMO, 14. června 2019 – Řádná valná hromada společnosti
PFNonwovens a.s. (dále jen „Společnost”), jež se konala dne 14. června 2019
ve Znojmě, rozhodla o vypořádání ztráty Společnosti za rok 2018.

Valná hromada schválila úhradu nekonsolidované ztráty Společnosti za rok 2018 po
zdanění ve výši 61.818.574,39 Kč (slovy: šedesát jedna milionů osm set osmnáct
tisíc pět set sedmdesát čtyři koruny české a třicet devět haléřů) z nekonsolidovaného
nerozděleného zisku minulých let Společnosti.


Valná hromada rovněž schválila ostatní body pořadu.

 

 

Celé znění dostupné ZDE


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy