RM-SYSTÉM»Události»Postoupení pohledávek

Postoupení pohledávek

11.03.2005 00:00
Emitent se dopisem ze dne 7. prosince 2004 dozvěděl, že společnosti Daewoo Motor Co., Ltd., DAEWOO Heavy Industries Ltd., DWUK Recovery Company Ltd., Daewoo International Japan Corp., Ltd., Daewoo Handels GmbH , DAEWOO Motor Euro Parts Center B.V., Korea Asset Management Corporation, postoupily dne 7. prosince 2004 své pohledávky za emitentem na společnost Odien Capital Partners, L.P.

Zveřejnění výše uvedené vnitřní informace bylo od 8. 12. 2004 v souladu s platnými právními předpisy odloženo.Emitent se dne 10. 3. 2005 dozvěděl, že společnost Odien Capital Partners, L.P. postoupila část svých pohledávek za emitentem ve výši 5.000.000.000,- Kč na společnost SGM International B.V.
Emitent se dopisem ze dne 7. prosince 2004 dozvěděl, že společnosti Daewoo Motor Co., Ltd., DAEWOO Heavy Industries Ltd., DWUK Recovery Company Ltd., Daewoo International Japan Corp., Ltd., Daewoo Handels GmbH , DAEWOO Motor Euro Parts Center B.V., Korea Asset Management Corporation, postoupily dne 7. prosince 2004 své pohledávky za emitentem na společnost Odien Capital Partners, L.P.

Zveřejnění výše uvedené vnitřní informace bylo od 8. 12. 2004 v souladu s platnými právními předpisy odloženo.Emitent se dne 10. 3. 2005 dozvěděl, že společnost Odien Capital Partners, L.P. postoupila část svých pohledávek za emitentem ve výši 5.000.000.000,- Kč na společnost SGM International B.V.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy