RM-SYSTÉM»Události»ATAS elektromotory Náchod - Pozvánka na valnou hromadu a zpráva o podn. činnosti za rok 2018

ATAS elektromotory Náchod - Pozvánka na valnou hromadu a zpráva o podn. činnosti za rok 2018

17.05.2019 13:30
Valná hromada se bude konat dne 13. června 2019 od 10.00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Program jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady
  3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2018
  5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky
  6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2018
  7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci
  8. Závěr

 

Celé znění zprávy na odkaze ZDE

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy