RM-SYSTÉM»Události»Výsledky mimořádné valné hromady Pražské plynárenské, a. s.

Výsledky mimořádné valné hromady Pražské plynárenské, a. s.

25.03.2002 00:00
Mimořádná valná hromada Pražské plynárenské, a. s., konaná dne 22. března 2002, schválila návrh následujícího usnesení:

valná hromada schvaluje převod 1 akcie se zvláštními právy společnosti Pražská plynárenská, a. s., v zaknihované podobě, znějící na jméno Fond národního majetku České republiky, SIN: 770950001998, ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, na společnost RWE Gas Aktiengesellschaft, se sídlem Kampstrasse 49, D-44 137 Dortmund, Spolková republika Německo, ve smyslu čl. 7 odst. 3 úplného znění stanov Pražské plynárenské, a. s., ze dne 15. června 2001 a souhlasí se zrušením zaregistrovaného systémového technologického opatření tzv. nepřevoditelnosti ve Středisku cenných papírů u této akcie.

Pro tento návrh se vyjádřilo 100 % přítomných akcionářů (tj. 1 431 007 hlasů).

Zdroj:
Hana Kudlíková
Pražská plynárenská, a. s.
Tel.: 02/6717 2994
Fax: 02/6717 4994
E-mail: kudlikova@ppas.cz
Mimořádná valná hromada Pražské plynárenské, a. s., konaná dne 22. března 2002, schválila návrh následujícího usnesení:

valná hromada schvaluje převod 1 akcie se zvláštními právy společnosti Pražská plynárenská, a. s., v zaknihované podobě, znějící na jméno Fond národního majetku České republiky, SIN: 770950001998, ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, na společnost RWE Gas Aktiengesellschaft, se sídlem Kampstrasse 49, D-44 137 Dortmund, Spolková republika Německo, ve smyslu čl. 7 odst. 3 úplného znění stanov Pražské plynárenské, a. s., ze dne 15. června 2001 a souhlasí se zrušením zaregistrovaného systémového technologického opatření tzv. nepřevoditelnosti ve Středisku cenných papírů u této akcie.

Pro tento návrh se vyjádřilo 100 % přítomných akcionářů (tj. 1 431 007 hlasů).

Zdroj:
Hana Kudlíková
Pražská plynárenská, a. s.
Tel.: 02/6717 2994
Fax: 02/6717 4994
E-mail: kudlikova@ppas.cz

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.