RM-SYSTÉM»Události»KAROSERIA, a.s. - Pozvánka na valnou hromadu dne 19.6.2019

KAROSERIA, a.s. - Pozvánka na valnou hromadu dne 19.6.2019

03.05.2019 13:20
Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s., se sídlem Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno, IČ 46347453 zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 776 svolává valnou hromadu, která se bude konat
dne 19. června 2019 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti a dministrativní budovy R v sídle společnosti
 

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy