RM-SYSTÉM»Události»AKRO investiční společnost, a.s. - Informace pro podílníky bývalých CS fondů

AKRO investiční společnost, a.s. - Informace pro podílníky bývalých CS fondů

08.02.2019 16:39

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 1. 2. 2019 podala k Nejvyššímu soudu v Brně dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j.: 30 Co 366/2018-524 ze dne 27. 11. 2018. Spolu s dovoláním byl podán návrh na odklad vykonatelnosti rozsudku.

Úplné znění dovolání zde.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy