RM-SYSTÉM»Události»KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. - Snížení základního kapitálu

KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. - Snížení základního kapitálu

31.12.2018 13:00

Ke dni 20. prosince 2018 dochází k zápisu snížení základního kapitálu společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. do obchodního rejstříku. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu bylo přijato valnou hromadou 13. srpna 2018.

Základní kapitál po provedeném snížení tedy činí 1.114.597.400 Kč a je rozvržen na 22.291.948 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 50 Kč každá.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy