RM-SYSTÉM»Události»AKRO investiční společnost, a.s. - Informace pro podílníky bývalých CS fondů

AKRO investiční společnost, a.s. - Informace pro podílníky bývalých CS fondů

14.12.2018 17:39

Vyhlášením rozsudku  Městského soudu v Praze  sp. zn. 30 Co 363/2018 ze dne 27. 11. 2018 byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 č.j: 8 C 445/2014-456 ze dne 24. 5. 2018. Společnosti AKRO bylo rozsudkem uloženo zaplatit České republice na jistině částku 2.080.447.226,12 Kč. Dne 12. 12. 2018 investiční společnost uvedenou částku dle instrukcí od Ministerstva financí zaplatila.

AKRO investiční společnost, a.s. zároveň sdělila Ministerstvu financí ČR, že se proti rozsudku bude bránit cestou mimořádných opravných prostředků a v případě zrušení rozsudku bude žádat vrácení takto zaplacené částky. V souvislosti s tím AKRO investiční společnost, a.s. požádala Ministerstvo financí o posečkání s vymáháním úroků z prodlení do ukončení řízení o mimořádných opravných prostředcích.

 

Celé znění zprávy ZDE


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy