RM-SYSTÉM»Události»AKRO investiční společnost, a.s. - Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

AKRO investiční společnost, a.s. - Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

07.12.2018 13:56

Oznamujeme, že na základě vyhlášeného rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 30 Co 363/2018 ze dne 27. 11. 2018 nelze od 27. 11. 2018 až do dne obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů vydat ani odkoupit podílové listy uvedených podílových fondů:

AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,
AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,
AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

Zápis o rozhodnutí představenstva o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů zde.

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy