RM-SYSTÉM»Události»Zvýšení základního kapitálu společnosti

Zvýšení základního kapitálu společnosti

18.02.2005 00:00
'

Oznamujeme, že dne 18. 2. 2005 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu změny výše základního kapitálu naší společnosti do obchodního rejstříku a to následovně

vymazává se: ,9 000 055 000,- Kč

zapisuje se:,9 080 631 000,- Kč

Základní kapitál společnosti je zvýšen o 80 576 000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu odpovídá 80 576 kusům kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě s jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč na jednu akcii a s emisním kursem 1 000,- Kč na jednu akcii. Akcie budou upisovány bez použití přednostního práva a všechny jsou určeny pro Fond národního majetku České republiky (na základě privatizačního projektu č. 50676 byl majetek, který je obsahem tohoto projektu, převeden na Fond národního majetku ČR a jím vložen jako nepeněžitý vklad do zvýšení základního kapitálu společnosti). '
'

Oznamujeme, že dne 18. 2. 2005 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu změny výše základního kapitálu naší společnosti do obchodního rejstříku a to následovně

vymazává se: ,9 000 055 000,- Kč

zapisuje se:,9 080 631 000,- Kč

Základní kapitál společnosti je zvýšen o 80 576 000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu odpovídá 80 576 kusům kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě s jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč na jednu akcii a s emisním kursem 1 000,- Kč na jednu akcii. Akcie budou upisovány bez použití přednostního práva a všechny jsou určeny pro Fond národního majetku České republiky (na základě privatizačního projektu č. 50676 byl majetek, který je obsahem tohoto projektu, převeden na Fond národního majetku ČR a jím vložen jako nepeněžitý vklad do zvýšení základního kapitálu společnosti). '

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.