RM-SYSTÉM»Události»Oznámení podílu ČEZ na hlasovacích právech ve společnosti

Oznámení podílu ČEZ na hlasovacích právech ve společnosti

17.02.2005 00:00


ČEZ, a. s., oznamuje ukončení vypořádání všech nabídek převzetí akcií emitovaných společností Severomoravská energetika, a. s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: 70 902, IČ: 47675691 ve Středisku cenných papírů.

Povinná nabídka převzetí byla zahájena 23. prosince 2004 a ukončena dne 27. ledna 2005.

V současné době vlastní ČEZ 99,126 % podíl na hlasovacích právech této společnosti.


ČEZ, a. s., oznamuje ukončení vypořádání všech nabídek převzetí akcií emitovaných společností Severomoravská energetika, a. s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: 70 902, IČ: 47675691 ve Středisku cenných papírů.

Povinná nabídka převzetí byla zahájena 23. prosince 2004 a ukončena dne 27. ledna 2005.

V současné době vlastní ČEZ 99,126 % podíl na hlasovacích právech této společnosti.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.