RM-SYSTÉM»Události»Komerční banka, a.s. - Finanční výsledky k 30.9.2018

Komerční banka, a.s. - Finanční výsledky k 30.9.2018

08.11.2018 07:20
Komerční bance se zlepšily výnosy, rostl počet klientů i objem úvěrů a vklad
  • Celkový počet zákazníků Komerční banky vzrostl o 12 000 na 1 669 000. Skupina KB měla celkem 2 391 000 klientů.
  • Růst počtu klientů s KB Mobilní bankou ještě zrychlil. K 30. září 2018 mělo mobilní bankovnictví KB 570 000 zákazníků, což je meziročně o 169 000 více.
  • Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB vzrostl meziročně o 3,8 %. Úvěry na bydlení se zvýšily o 5,4 %, s velkým přispěním Modré pyramidy. Spotřebitelské úvěry vzrostly rovněž o 5,4 %. Podnikatelské úvěry se zvýšily o 3,2 %.
  • Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB vzrostl o 4,1 %. Vklady občanů v bance vzrostly o 9,8 %. Objem spravovaných aktiv v podílových fondech, penzijních fondech a rezervách životního pojištění vzrostl o 4,9 %.
  • KB vykázala růst výnosů o 2,6 %. Čistý úrokový výnos stoupl o 5,8 % díky růstu objemu vkladů i úvěrů a díky růstu výnosů z reinvestování vkladů. Mírný pokles výnosů z poplatků o 1,1 % odrážel intenzivní konkurenci na trhu. I když letošní čistý zisk z finančních operací dosáhl výborného výsledku, byl stále meziročně o 10,8 % nižší, protože klienti v první polovině roku 2017 ve velké míře zajišťovali svá finanční rizika v souvislosti s ukončením kurzového závazku ČNB.
  • Běžné provozní náklady rostly pomaleji než inflace. Výše celkových vykázaných provozních nákladů, které zahrnuly mimořádné položky jak v roce 2017, tak v roce 2018, byla meziročně téměř stejná (+0,4 %).
  • Díky úspěšným aktivitám vymáhání v korporátních i retailových segmentech, a velmi dobré disciplíně klientů při splácení v příznivé fázi ekonomického cyklu, mohla KB přistoupit k rozpuštění opravných položek k úvěrům v čisté výši 0,7 miliardy Kč.
  • Čistý zisk bez jednorázových položek se meziročně zlepšil o 6,1 % na 11,0 miliard Kč. Vykázaný celkový čistý zisk, který zahrnuje jednorázové položky, jakými byly vytvoření restrukturalizační rezervy v roce 2018 anebo prodeje budovy centrály v roce 2017, klesl o 2,4 %.
  • Banka důsledně uskutečňuje svou strategickou transformaci formulovanou v programu KB Change. Do práce se pustily první mezioborové agilní týmy, které se plně věnují určeným potřebám zákazníků. Počet řídících úrovní se v celé bance snižuje. Vyšší efektivita procesů povede ke snížení celkového počtu zaměstnanců o 5 % do první poloviny roku 2019 oproti stavu na konci roku 2017.

Přiložený dokument ke stažení

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy