RM-SYSTÉM»Události»CED GROUP S.à r.l. oznámil výsledky prodeje celého zbývajícího podílu ve společnosti Kofola

CED GROUP S.à r.l. oznámil výsledky prodeje celého zbývajícího podílu ve společnosti Kofola

20.09.2018 08:36

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (dále jen "Společnost") tímto oznamuje, že dne 19. září obdržela od svého akcionáře CED GROUP S.à r.l. (dále jen "CED") oznámení o ukončení transakce zahrnující prodej celého zbývajícího balíku akcií Společnosti prostřednictvím zrychleného úpisu akcií a blokových obchodů (block trade), (dále jen „Transakce“).
Obsah oznámení uvedeného v předchozí větě je připojen níže.

NENÍ URČENO K PŘÍMÉMU ANI NEPŘÍMÉMU VYDÁNÍ ČI DISTRIBUCI VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, KANADĚ, JAPONSKU NEBO AUSTRÁLII.

CED GROUP S.à r.l (dále jen "CED") oznamuje, že umístil 2 768 445 akcií společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (dále jen "Akcie"), které odpovídají 12,4 % základního kapitálu Společnosti, za cenu 255 Kč za akcii, což odpovídá celkové částce 705 953 475 Kč.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy