RM-SYSTÉM»Události»UNIPETROL, a.s. - Nucený přechod účastnických cenných papírů společnosti UNIPETROL, a.s.

UNIPETROL, a.s. - Nucený přechod účastnických cenných papírů společnosti UNIPETROL, a.s.

04.09.2018 16:44

V návaznosti na regulatorní oznámení č. 33/2018 ze dne 28. srpna 2018, společnost UNIPETROL, a.s. (dále jen „UNIPETROL“) oznamuje, že dne 31. srpna 2018 byl v obchodním rejstříku zveřejněn zápis usnesení valné hromady společnosti UNIPETROL konané dne 28. srpna 2018 o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů společnosti UNIPETROL na společnost Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (dále jen „PKN ORLEN S.A.“), akciovou společnost založenou a existující podle práva Polské republiky, se sídlem v Płock, se zapsaným sídlem ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polská republika, zapsanou v registru podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Hlavní město Varšavu ve Varšavě, Obchodním oddělení XIV Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000028860, jako hlavního akcionáře dle § 375 a 382 zákona o obchodních korporacích.

Dle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přechází vlastnické právo ke všem ostatním akciím společnosti UNIPETROL na společnost PKN ORLEN S.A. uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady společnosti UNIPETROL o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů do obchodního rejstříku. Vlastnické právo ke všem ostatním akciím společnosti UNIPETROL tedy přejde na společnost PKN ORLEN S.A. k počátku dne 1. října 2018.

V Praze dne 31. srpna 2018
UNIPETROL, a.s.
Regulatorní oznámení č. 34/2018

 

Celé znění zprávy na odkaze ZDE


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.