RM-SYSTÉM»Události»Příprava smlouvy o převzetí jmění společnosti Sokolovská uhelná, a.s.

Příprava smlouvy o převzetí jmění společnosti Sokolovská uhelná, a.s.

01.02.2005 00:00
Představenstvo Sokolovské uhelné, a.s. (dále jen „Společnost“) schválilo na svém zasedání konaném dne 31.1.2005 na základě písemné žádosti majoritního akcionáře, společnosti Sokolovské těžební, a.s., rozhodnutí o poskytnutí potřebné součinnosti a zahájení spolupráce v souvislosti s převzetím jmění, tj. že se zejména bude podílet na přípravě návrhu smlouvy o převzetí, která bude uzavřena mezi společností Sokolovská těžební, a.s. jako hlavním akcionářem Společnosti a Společností jako zanikající společností dle §220p a souvisejících ustanovení zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“), a dále bude spolupracovat při realizaci dalších kroků vyžadovaných zákonem pro převzetí jmění dle § 220p a souvisejících ustanovení ObchZ, zejména vyhotovení společné zprávy představenstev Společnosti a společnosti Sokolovské těžební, a.s. o převzetí jmění dle ustanovení § 220b odst. 1 ObchZ a vyhotovení společné zprávy dozorčích rad Společnosti a společnosti Sokolovské těžební, a.s. o přezkoumání převzetí jmění dle ustanovení §220b odst. 2 ObchZ.
Představenstvo Sokolovské uhelné, a.s. (dále jen „Společnost“) schválilo na svém zasedání konaném dne 31.1.2005 na základě písemné žádosti majoritního akcionáře, společnosti Sokolovské těžební, a.s., rozhodnutí o poskytnutí potřebné součinnosti a zahájení spolupráce v souvislosti s převzetím jmění, tj. že se zejména bude podílet na přípravě návrhu smlouvy o převzetí, která bude uzavřena mezi společností Sokolovská těžební, a.s. jako hlavním akcionářem Společnosti a Společností jako zanikající společností dle §220p a souvisejících ustanovení zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“), a dále bude spolupracovat při realizaci dalších kroků vyžadovaných zákonem pro převzetí jmění dle § 220p a souvisejících ustanovení ObchZ, zejména vyhotovení společné zprávy představenstev Společnosti a společnosti Sokolovské těžební, a.s. o převzetí jmění dle ustanovení § 220b odst. 1 ObchZ a vyhotovení společné zprávy dozorčích rad Společnosti a společnosti Sokolovské těžební, a.s. o přezkoumání převzetí jmění dle ustanovení §220b odst. 2 ObchZ.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.