RM-SYSTÉM»Události»Nové emise dluhopisů ČKA

Nové emise dluhopisů ČKA

01.02.2005 00:00
ČKA tímto oznamuje, že Komise pro cenné papíry schválila pro v pořadí desátou a jedenáctou emisi krátkodobých dluhopisů svými rozhodnutími čj. 45/N/1159/2004/1 a čj. 45/N/1160/2004/1 ze dne 6.1.2005, které nabyly právní moci 27.1.2005, doplňky dluhopisového programu. Doplňky dluhopisového programu krátkodobých dluhopisů budou ve smyslu § 10 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, bezplatně k dispozici v podobě brožury v sídle emitenta a na internetových stránkách České konsolidační agentury: www.czka.czEmise budou evidovány a nabízeny zájemcům formou aukce organizované ČKA prostřednictvím Systému krátkodobých dluhopisů ČNB. Oznámení o aukci bude zveřejněno na internetových stránkách ČKA a v systému Reuters a Bloomberg, na stránce KOBP.Ostatní relevantní informace, např. Pravidla pro primární prodej budou k dispozici na internetových stránkách www.czka.cz .
ČKA tímto oznamuje, že Komise pro cenné papíry schválila pro v pořadí desátou a jedenáctou emisi krátkodobých dluhopisů svými rozhodnutími čj. 45/N/1159/2004/1 a čj. 45/N/1160/2004/1 ze dne 6.1.2005, které nabyly právní moci 27.1.2005, doplňky dluhopisového programu. Doplňky dluhopisového programu krátkodobých dluhopisů budou ve smyslu § 10 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, bezplatně k dispozici v podobě brožury v sídle emitenta a na internetových stránkách České konsolidační agentury: www.czka.czEmise budou evidovány a nabízeny zájemcům formou aukce organizované ČKA prostřednictvím Systému krátkodobých dluhopisů ČNB. Oznámení o aukci bude zveřejněno na internetových stránkách ČKA a v systému Reuters a Bloomberg, na stránce KOBP.Ostatní relevantní informace, např. Pravidla pro primární prodej budou k dispozici na internetových stránkách www.czka.cz .

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.