RM-SYSTÉM»Události»Pozastavení obchodování s emisemi akcií ČRa na BCPP

Pozastavení obchodování s emisemi akcií ČRa na BCPP

28.01.2005 00:00
Generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s., v souladu s § 48,49 a § 68 písm. a) zákona č. 256/2004Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, podle § 46 a násl. zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a podle Burzovních pravidel, Části I. Pravidla obchodování čl. 26, rozhodl dne 27.1.2005 o pozastavení obchodování s emisí ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., ISIN CZ0009054607 s účinností od 28. 1. 2005 na regulovaném oficiálním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., na dobu neurčitou.Důvodem je zabránění možnosti ohrožení zájmu investorů v důsledku netransparentní situace a nestejného přístupu účastníků trhu k informacím o probíhajících soudních jednáních ve věci žádosti emitenta o vyřazení akcií ČRa z obchodování na oficiálních trzích organizovaných BCPP a RM-S.
Generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s., v souladu s § 48,49 a § 68 písm. a) zákona č. 256/2004Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, podle § 46 a násl. zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a podle Burzovních pravidel, Části I. Pravidla obchodování čl. 26, rozhodl dne 27.1.2005 o pozastavení obchodování s emisí ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., ISIN CZ0009054607 s účinností od 28. 1. 2005 na regulovaném oficiálním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., na dobu neurčitou.Důvodem je zabránění možnosti ohrožení zájmu investorů v důsledku netransparentní situace a nestejného přístupu účastníků trhu k informacím o probíhajících soudních jednáních ve věci žádosti emitenta o vyřazení akcií ČRa z obchodování na oficiálních trzích organizovaných BCPP a RM-S.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.