RM-SYSTÉM»Události»Hlasovací práva

Hlasovací práva

27.01.2005 00:00
'V souladu s § 122, odst. 9) zákona č. 256/2004, Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, bylo dne 21.1.2005 společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 00002593 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 122, doručeno „Oznámení podílu na hlasovacích právech“ obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ: 272 01, IČ: 25691431 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 5524, v souvislosti se snížením počtu osob jednajících ve shodě, kterými spolu s oznamovatelem nyní jsou Ing. Petr Otava, CSc., datum narození 24/03/1950, společnost Charles Capital, a.s., IČ: 25662341, společnost RPG Industries Limited, IČ: 146 906, společnost Charles Czech Investments Limited, IČ: 420814, společnost Pagan Intertrade Ltd., IČ: 562 238, Jonathan A. Zimmerman, datum narození 28/12/1960 a Zdeněk Bakala, datum narození 07/02/1961. Ke změně celkového podílu všech osob jednajících ve shodě na hlasovacích právech společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. nedošlo.,V Ostravě dne 26.1.2005PředstavenstvoOKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.'
'V souladu s § 122, odst. 9) zákona č. 256/2004, Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, bylo dne 21.1.2005 společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 00002593 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 122, doručeno „Oznámení podílu na hlasovacích právech“ obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ: 272 01, IČ: 25691431 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 5524, v souvislosti se snížením počtu osob jednajících ve shodě, kterými spolu s oznamovatelem nyní jsou Ing. Petr Otava, CSc., datum narození 24/03/1950, společnost Charles Capital, a.s., IČ: 25662341, společnost RPG Industries Limited, IČ: 146 906, společnost Charles Czech Investments Limited, IČ: 420814, společnost Pagan Intertrade Ltd., IČ: 562 238, Jonathan A. Zimmerman, datum narození 28/12/1960 a Zdeněk Bakala, datum narození 07/02/1961. Ke změně celkového podílu všech osob jednajících ve shodě na hlasovacích právech společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. nedošlo.,V Ostravě dne 26.1.2005PředstavenstvoOKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.