RM-SYSTÉM»Události»Hlasovací práva

Hlasovací práva

27.01.2005 00:00
V souladu s § 122, odst. 9) zákona č. 256/2004, Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, bylo dne 21.1.2005 společnosti Českomoravské doly, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Stonava, čp. 1077, Okres: Karviná, PSČ 735 34, IČ: 46356215 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 2679, doručeno „Oznámení podílu na hlasovacích právech“ obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ: 272 01, IČ: 25691431 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 5524, v souvislosti se snížením počtu osob jednajících ve shodě, kterými spolu s oznamovatelem nyní jsou: společnost OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., IČ: 00002593, společnost K. O. P., a.s., IČ: 63999129, Ing. Petr Otava, CSc., datum narození 24/03/1950, společnost Charles Capital, a.s., IČ: 25662341, společnost RPG Industries Limited, IČ: 146 906, společnost Charles Czech Investments Limited, IČ: 420814, společnost Pagan Intertrade Ltd., IČ: 562 238, Jonathan A. Zimmerman, datum narození 28/12/1960 a Zdeněk Bakala, datum narození 07/02/1961. Ke změně celkového podílu všech osob jednajících ve shodě na hlasovacích právech společnosti Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. nedošlo.
V souladu s § 122, odst. 9) zákona č. 256/2004, Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, bylo dne 21.1.2005 společnosti Českomoravské doly, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Stonava, čp. 1077, Okres: Karviná, PSČ 735 34, IČ: 46356215 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 2679, doručeno „Oznámení podílu na hlasovacích právech“ obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ: 272 01, IČ: 25691431 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 5524, v souvislosti se snížením počtu osob jednajících ve shodě, kterými spolu s oznamovatelem nyní jsou: společnost OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., IČ: 00002593, společnost K. O. P., a.s., IČ: 63999129, Ing. Petr Otava, CSc., datum narození 24/03/1950, společnost Charles Capital, a.s., IČ: 25662341, společnost RPG Industries Limited, IČ: 146 906, společnost Charles Czech Investments Limited, IČ: 420814, společnost Pagan Intertrade Ltd., IČ: 562 238, Jonathan A. Zimmerman, datum narození 28/12/1960 a Zdeněk Bakala, datum narození 07/02/1961. Ke změně celkového podílu všech osob jednajících ve shodě na hlasovacích právech společnosti Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. nedošlo.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.