RM-SYSTÉM»Události»Fúze se společností Teplárna Ústí nad Labem, a.s.

Fúze se společností Teplárna Ústí nad Labem, a.s.

27.01.2005 00:00
Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: 709 74, IČ: 45 19 34 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318 na svém jednání dne 24.1.2005 rozhodlo o záměru přeměny společnosti fúzí sloučením dle § 69a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se společností PPC Trmice a.s. se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, IČ: 25015915, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 967 a společností Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, IČ: 44569971, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 232, přičemž nástupnickou společností je Dalkia Česká republika, a.s. a společnostmi zanikajícími jsou Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice a.s.. Jako rozhodný den této fúze (§ 220a, odst.3, bod g, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění) byl stanoven 1. leden 2005.
Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: 709 74, IČ: 45 19 34 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318 na svém jednání dne 24.1.2005 rozhodlo o záměru přeměny společnosti fúzí sloučením dle § 69a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se společností PPC Trmice a.s. se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, IČ: 25015915, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 967 a společností Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, IČ: 44569971, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 232, přičemž nástupnickou společností je Dalkia Česká republika, a.s. a společnostmi zanikajícími jsou Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice a.s.. Jako rozhodný den této fúze (§ 220a, odst.3, bod g, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění) byl stanoven 1. leden 2005.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.