RM-SYSTÉM»Události»Pozastavení obchodování s cennými papíry společnosti na trhu RM-S

Pozastavení obchodování s cennými papíry společnosti na trhu RM-S

26.01.2005 00:00
Na základě informace společnosti AKRO investiční společnost, a.s. ze dne 26.1.2005, týkající se rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2 , kterým bylo v celém rozsahu vyhověno žalobě AKRO investiční společnost, a.s. proti České republice, a jímž byla České republice uložena povinnost zaplatit na náhradu škody částku 1.114.275.017,- Kč s příslušenstvím, pozastavil RM-Systém svým rozhodnutím ve správním řízení od 26.1.2005 od 10,15 hodin na nezbytně dlouhou dobu (předpoklad je do 28.1.2005) obchodování s emisemi cenných papírů AKRO OPF ENERGETIKY, ISIN: CZ0008471117 a AKRO OPF KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ, ISIN: CZ0008471091.
Na základě informace společnosti AKRO investiční společnost, a.s. ze dne 26.1.2005, týkající se rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2 , kterým bylo v celém rozsahu vyhověno žalobě AKRO investiční společnost, a.s. proti České republice, a jímž byla České republice uložena povinnost zaplatit na náhradu škody částku 1.114.275.017,- Kč s příslušenstvím, pozastavil RM-Systém svým rozhodnutím ve správním řízení od 26.1.2005 od 10,15 hodin na nezbytně dlouhou dobu (předpoklad je do 28.1.2005) obchodování s emisemi cenných papírů AKRO OPF ENERGETIKY, ISIN: CZ0008471117 a AKRO OPF KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ, ISIN: CZ0008471091.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.