RM-SYSTÉM»Události»KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. - CED GROUP S.á r.l. zahajuje prodej svého podílu ve společnosti Kofola

KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. - CED GROUP S.á r.l. zahajuje prodej svého podílu ve společnosti Kofola

20.06.2018 07:40

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. tímto oznamuje, že ho dnes akcionář Společnosti, CED GROUP S.á r.l. („CED“), informoval o oznámení o zahájení transakce společnosti CED, která se týká prodeje části akcií ve Společnosti metodou zrychleného úpisu akcií (accelerated bookbuilding), („ABB“).

CED má v úmyslu prodat balíček akcií přibližně za 10 milionů EUR, nicméně během procesu zrychleného úpisu akcií se CED může rozhodnout, že zvýší počet akcií, které budou prodány v ABB.

Upisovací knihy pro zrychlený úpis akcií se otevřou s okamžitou účinností a je očekáváno, že budou uzavřeny dne 20. června 2018 (v závislosti na potenciálním zrychlení). Předpokládá se, že informace o stanovení ceny a přidělení akcií budou oznámeny neprodleně po uzavření upisovacích knih. Společnost CED si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky nebo načasování zrychleného úpisu akcií.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy