RM-SYSTÉM»Události»Přijetí emise akcií společnosti Prabos plus a.s. k obchodování na MOS burzy RM-S

Přijetí emise akcií společnosti Prabos plus a.s. k obchodování na MOS burzy RM-S

08.06.2018 14:49

Vážení akcionáři, dne 11. 6. 2018 dojde na žádost společnosti Fio banka, a.s. k zařazení emise akcií následující společnosti k obchodování na mnohostranném obchodním systému (dále také „MOS“) organizovaném naší burzou.

Prabos plus a.s., zkrácený název: PRABOS PLUS, ISIN: CZ0005131318 – emise bude také zařazena do segmentu EasyClick s velikostí lotu 50 ks akcií a maximálním možném násobku lotů 50.

Přijetí investičních nástrojů k obchodování v MOS ani umožnění tohoto obchodování není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Přijetím k obchodování v MOS se investiční nástroje nestávají investičními nástroji přijatými na evropský regulovaný trh, emitentovi ani jiným osobám proto nevznikají povinnosti uložené právními předpisy (zejména zákonem o podnikání na kapitálovém trhu či předpisy RM-S) emitentům takových investičních nástrojů či jiným osobám v souvislosti s kotací takového investičního nástroje, tj. zejména že investiční nástroje mohou být v souladu s těmito Pravidly pro přijetí MOS z MOS vyřazeny či vyloučeny, aniž komukoliv vznikne povinnost učinit jejich majitelům veřejný návrh smlouvy ke koupi tohoto investičního nástroje.

Společnost Prabos plus a.s. souhlasila s přijetím emise k obchodování na MOS.

Webové stránky emitenta s informacemi pro investory: https://prabos.cz/cs/pro-investory

Níže přikládáme dokumentaci ke stažení a odkazy na webové stránky emitenta:

Přiložený dokument ke stažení
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy