RM-SYSTÉM»Události»Přijetí emise akcií společnosti Avast PLC k obchodování na MOS burzy RM-S

Přijetí emise akcií společnosti Avast PLC k obchodování na MOS burzy RM-S

08.06.2018 14:45

Vážení akcionáři, dne 12. 6. 2018 dojde na žádost společnosti Fio banka, a.s. k zařazení emise akcií následující společnosti k obchodování na mnohostranném obchodním sytému (dále také „MOS“) organizovaném naší burzou.

Avast PLC, zkrácený název: AVAST, ISIN: GB00BDD85M81 – emise bude také zařazena do segmentu EasyClick s velikostí lotu 500 ks akcií a maximálním možném násobku lotů 50.

Přijetí investičních nástrojů k obchodování v MOS ani umožnění tohoto obchodování není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Přijetím k obchodování v MOS se investiční nástroje nestávají investičními nástroji přijatými na evropský regulovaný trh, emitentovi ani jiným osobám proto nevznikají povinnosti uložené právními předpisy (zejména zákonem o podnikání na kapitálovém trhu či předpisy RM-S) emitentům takových investičních nástrojů či jiným osobám v souvislosti s kotací takového investičního nástroje, tj. zejména že investiční nástroje mohou být v souladu s těmito Pravidly pro přijetí MOS z MOS vyřazeny či vyloučeny, aniž komukoliv vznikne povinnost učinit jejich majitelům veřejný návrh smlouvy ke koupi tohoto investičního nástroje.

Webové stránky emitenta s informacemi pro investory: https://investors.avast.com/investors

Níže přikládáme dokumentaci ke stažení a odkazy na webové stránky emitenta:

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy