RM-SYSTÉM»Události»ATAS elektromotory Náchod a.s. - Pozvánka na valnou hromadu a účetní závěrka za rok 2017

ATAS elektromotory Náchod a.s. - Pozvánka na valnou hromadu a účetní závěrka za rok 2017

25.05.2018 11:00
Řádná valná hromada společnosti, se bude konat dne 27. června 2018 od 11.00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Program jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady
  3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
  4. Změna stanov společnosti
  5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2017
  6. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky
  7. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2017
  8. Závěr

 

Celé znění na odkaze ZDE

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy