RM-SYSTÉM»Události»SELGEN, a. s. - Pozvánka na ŘVH 5.6. 2018

SELGEN, a. s. - Pozvánka na ŘVH 5.6. 2018

11.05.2018 14:54
Představenstvo společnosti SELGEN, a. s. se sídlem Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 37, IČO: 47116099 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1828, svolává v souladu s ustanovením čl. 11 stanov řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 5. června 2018 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Šlechtitelské stanice Stupice na adrese: SELGEN, a. s., Šlechtitelská stanice Stupice, Kolodějská 24, PSČ 250 84, Sibřina
 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy