RM-SYSTÉM»Události»KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. - Dividenda za rok 2017

KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. - Dividenda za rok 2017

18.04.2018 15:22

Představenstvo Kofola ČeskoSlovensko a.s. (“Společnost”) rozhodlo, že doporučí valné hromadě Společnosti, která se bude konat dne 18. května 2018, aby část zisku vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti k 31.12.2017, rozhodla vyplatit jako podíl na zisku mezi akcionáře Společnosti, ve výši 300.982.500 Kč.

Navrhovaná dividenda činí 13,50 Kč na 1 akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu bude 11. květen 2018.

Dividenda bude splatná od 18.6.2018 do 18.6.2021.

Další informace lze najít zde.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy