RM-SYSTÉM»Události»Výroční zpráva 2017 Philip Morris ČR a.s. a jiné dokumenty související s konáním řádné VH 2018

Výroční zpráva 2017 Philip Morris ČR a.s. a jiné dokumenty související s konáním řádné VH 2018

27.03.2018 08:29

Výroční zpráva 2017     

Ostatní dokumenty související s konáním řádné valné hromady – v českém jazyce:

Pozvánka na valnou hromadu 2018

Návrhy usnesení valné hromady 2018          

Ostatní dokumenty související s konáním řádné valné hromady – v anglickém jazyce:

Invitation to the General Meeting 2018

Draft Resolutions of the General Meeting 2018

Ostatní informace jsou publikovány na: https://www.pmi.com/markets/czech-republic/cs/investor-relations/shareholder-information


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy