RM-SYSTÉM»Události»Povinná nabídka převzetí akcií společnosti

Povinná nabídka převzetí akcií společnosti

07.01.2005 00:00
Jako emitent cenného papíru kotovaného na Vašem trhu V_m sdělujeme, že byla uveřejněna v Hospodářských novinách povinná nabídka převzetí našich akcií - tj. ISIN CSOO05004852, a to za cenu 437,- Kč. Tuto nabídku převzetí činí pan Lubomír Stoklásek. Tato nabídka trvá do 18.1edna 2005.
Jako emitent cenného papíru kotovaného na Vašem trhu V_m sdělujeme, že byla uveřejněna v Hospodářských novinách povinná nabídka převzetí našich akcií - tj. ISIN CSOO05004852, a to za cenu 437,- Kč. Tuto nabídku převzetí činí pan Lubomír Stoklásek. Tato nabídka trvá do 18.1edna 2005.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy